ilustrace

Radiofrekvenční lipolýza lékařským přístrojem Spa RF Unilarge a Bipolar (neinvazivní liposukce)

Přístroj Spa RF je založen na řízeném zahřívání tukové tkáně až do hloubky 2 cm. Rychlým zahřátím tukových buněk dojde k jejich narušení a vyplavení tuku do mezibuněčných prostor, kde se smíchá s lymfatickou tekutinou a následně je vyloučen z organismu. Přístroj Spa RF se v lékařství používá k snižování orgánových tuků. Ošetření je naprosto bezbolestné a výsledek po jedné aplikaci je ztráta cca 1,5 l tuku. Radiofrekvenční lypolýza není ultrazvuková kavitace, která nemá vliv na úbytek tukové tkáně! V ceně ošetření je vytvoření optimálního jídelníčku respektujícímu krevní skupiny, trávicí enzymy, věk a zdravotní stav klienta.

Před prvním ošetřením:


Po 5ti ošetřeních kombinovaných lymfatickou drenáží:

Před prvním ošetřením:


Po 18ti ošetřeních kombinovaných lymfatickou drenáží a úpravou jídelníčku:

Před prvním ošetřením:


Po 20ti ošetřeních kombinovaných lymfatickou drenáží:

S čím Vám pomůže

 • tuková ztráta
 • redukce celulitidy
 • vypnutí pokožky

Výhody radiofrekvenční lipolýzy Spa RF

 • bezbolestné a dlouhodobé odstranění tuku, redukce celulitidy
 • neinvazivní neablační zákrok
 • viditelné a měřitelné výsledky ihned po prvním ošetření
 • žádný spotřební materiál, žádné dodatečné náklady
 • integrované kontaktní chlazení tkáně
 • pohodlí klienta při bezbolestné aplikaci
 • vysoká úroveň uspokojení klientů
 • po zákroku není potřeba žádná rekonvalescence
 • vysoká spolehlivost systému

INFORMACE O SYSTÉMU RADIOFREKVENCE

Spa RF lékařský přístroj na bázi radiofrekvence. Lipolýza (neinvazivní liposukce)

Jak funguje lékařský přístroj Spa RF určený k vyplavení nadbytečných tukových zásob z organismu:

Zahříváním tkání zlepšuje lokální metabolismus, podněcuje hojení poruch vláken tkáně, snižuje otoky tkání podněcováním absorpce a odvodnění zadržovaných tekutin a toxinů lymfatickým oběhovým systémem.

Přístroj Spa RF je v podstatě zářič, s přesně cíleným svazkem radiových vln na frekvenci VKV, kterou známe z běžného rádia.
V padesátých letech minulého století se vědcům podařilo vyvinout metodu zahřívání tukové tkáně v živém organismu. V podstatě se dá ošetření přirovnat k zahřívání potravy v troubě. Pokud dáme do trouby např. kostku nevyškvařeného sádla a zapneme, po zahřátí se začne vyplavovat tuk a tuková vrstva zmenšovat. Totéž se stane při ošetření přístrojem Spa RF ovšem ne v takové razanci, aby se nenávratně zničily tukové buňky. Působením (narážením radiofrekvenčních vln) na tukovou tkáň v tukových buňkách rychle vzrůstá teplota, čímž dochází k tzv. efektu propustnosti buněčné stěny. V podstatě se nám z tukové buňky vypouští tuková zásoba. V tom okamžiku se nám tuk rozlije do mezibuněčných prostor v našem těle. Tuková buňka splaskne a začíná se tzv. hojit. Hojení tukové buňky trvá cca 3 měsíce od poškození a po tomto čase je opět funkční a schopna uchovávat energetickou zásobu v podobě tuku. Ovšem po celou tuto dobu neustále vypouští tuk, který se organismus snaží nahradit z jiných částí tukových zásob. Vyplavený tuk se s organismu celkem bez problémů vyfiltruje přes náš lymfatický oběhový systém. Ze zdravotního hlediska je ošetření přístrojem Spa RF vhodné zejména Pro osoby se zvýšeným množstvím viscerálního tuku neboť již jedno ošetření způsobí jeho významný úbytek.
Přístroj Spa RF je známý již několik desetiletí, ovšem donedávna bylo jeho použití ne zcela bezpečné, neboť délka vlny se dala regulovat a v případě neodborného zásahu (prodloužení na více jak 2 cm) hrozilo nebezpečí zasažení vnitřních orgánů. Proto se ošetření provádělo pouze výjimečně a za asistence lékařského týmu. Před několika lety se izraelské firmě Alma Lasers Ltd. podařilo vyvinout systém omezující délku radiofrekvenční vlny pouze na 2 cm (což je hloubka, v níž nehrozí kontakt s důležitými orgány) a proto se systém okamžitě celosvětově rozšířil. Ovšem konkurence, která nemohla využít podobný systém na radiových vlnách (patent mají celosvětově registrovaný Izraelci, známí svou razancí při ochraně svých práv a ani čínské firmy si nedovolí vyrobit padělek) začala vymýšlet náhradu za tento přístroj a přišla s různými laserovými či ultrazvukovými náhražkami (pozor např. v Německé spolkové republice je použití ultrazvukového přístroje k neinvazivní liposukci - kavitaci za účelem ztráty tukových zásob zakázáno (viz. článek velká kavitační lež). V současné době je v České republice v provozu pouze cca 20 lékařských přístrojů na lipolýzu na bázi radiofrekvence a asi 1800 kosmetických přístrojů na bázi ultrazvuku, či laseru tedy podstatně levnějších a ne zcela uspokojivě fungujících náhražek. Přístroj Spa RF není v žádném případě zázračný a kouzelný proutek, který během několika minut odstraní tukové zásoby tvořící se několik let. Proces je pozvolný, ovšem velmi účinný a v případě dodržování jednoduchých zásad pitného režimu je výsledek tukových ztrát trvalý. Po ošetření přístrojem Spa RF je doporučeno absolvovat lymfatickou drenáž. Při aplikaci lymfodrenáže (viz. lymfodrenáž) se do mízního systému dopraví o 15 až 30 % více lymfatické tekutiny smíchané s volně vyplaveným tukem, a proto i výsledky tukové ztráty bývají mnohem výraznější, nežli bez tohoto zákroku.
V případě použití bipolární hlavice s hloubkovým zahříváním do 3 mm se systém Spa RF používá k léčbě akné vulgaris a rosacey spojené s akné.

Rozhoduji se a potřebuji poradit

Pro podrobné informace a poradenství volejte prosím na 608 143 793 – Ladislav Modrý dr.h.c.

Video (AJ) jak přístoj funguje

Velká kavitační lež:

DERMAFORUM – číslo 5 – květen 2010 -  Reklamní trik nebo inovace
Ztráta tuku bez úsilí – to slibuje neustále rostoucí počet terapeutů za pomocí nové generace ultrazvukových zařízení, tzv. technologií kavitace. Lékař Klaus Hoffmann z Bochumi (Německo) říká: dejte si pozor.
Klaus Hoffmann, MD: „Kavitační zařízení jsou marketingovým nástrojem a nespočívají na vědeckém poznání“

Před nedávnou dobou se začala šířit informace o tzv. kavitačních ultrazvukových zařízeních, které by měly být novou metodou boje s tělesnými tukovými depozity. Na světový trh se dostává stále více těchto zařízení. Lze sledovat tendenci zaměření vývoje a trhu na nelékařský sektor, zvláště na kosmetická a fitness centra, zejména v Německu. U příležitosti posledního veletrhu Beauty trade v Duesseldorfu (Německo) se tato technologie, s využitím Pro každého, těšila výjimečné reklamě. Položme si tedy otázku, co to vlastně kavitace je a jaký má ve skutečnosti účinek? Termín „kavitace“ můžeme opakovaně nalézt v četných formách odborných textů jako mechanismus působení aplikovaného ultrazvuku. V našem případě se termín „kavitace“ velice často používá jako fráze, bez dostatečných znalostí fyzikálních principů. Deficit těchto znalostí v kombinaci s nedostatkem základních lékařských znalostí o vlivu ultrazvuku na lidské tělo, podtržený agresivní marketingovou strategií, zvyšuje míru ohrožení při použití takovéhoto zařízení.
Lékaři z dermatologické kliniky, Universitní nemocnice Ruhr v Bochumi, na základě více než 20tileté zkušenosti a autorství četných publikací o využití ultrazvuku v dermatologii, se pokusili popsat a ohodnotit „kavitační“ zařízení, která jsou prezentována na trhu.
Na samotném začátku byli dotazováni k otázkám kavitace samotní výrobci a dovozci těchto přístrojů. Byli požádáni o poskytnutí podrobných schvalovacích dokumentů, certifikátů a technických údajů. Bohužel, v mnoha případech tyto požadavky zůstaly nezodpovězené nebo byly odpovězeny velice vyhýbavě. Jen v několika málo případech bylo poskytnuto „kavitační“ zařízení k provedení testů a zhodnocení účinku.

Důkazy? Zapomeňte na ně!

Výrobci a dovozci nebyli schopni poskytnout vědecké důkazy ani lékařské studie založené na důkazech, které by potvrdily vliv kavitačních zařízení. Také náš vlastní výzkum nepotvrdil v podstatě žádné výsledky, které by nebyly předem očekávány. Se zřetelem na devastační status quo reklamované technologie a její propagaci jako efektivní metody (1) musí být vědecky prokázáno: zda a co vlastně tyto zařízení opravdu vykonávají: kavitují, odplyňují, zahřívají, nebo jednoduše řečeno dělají všechno?
Fyzika definuje kavitaci jako místní vaporizaci molekul vody pod velkými tlakovými změnami.
Prvky těchto tlakových změn, způsobené například ultrazvukem, oddělují jednotlivé molekuly vody a dochází k vaporizaci, přeměně tekutiny na plyn (tvoření páry). Z jistého vztahu statického parciálního tlaku uvnitř a vně vygenerované bubliny pomocí kavitace, nemohou být bubliny v tomto procesu trvalé. Výsledkem této náhlé nerovnováhy je spontánní imploze bubliny kavitace (bublina kolabuje – hroutí se). V závislosti na frekvenci a energii ultrazvuku je zhroucení více nebo méně energetické. Jinými slovy řečeno, naše tukové buňky, které obsahují vodu, jsou podle této nedostatečně prokázané teorie, destruovány – roztrženy.
Obecně můžeme předpokládat, že pravá kavitace může být měřena jen v odplyněné a demineralizované vodě. Vzhledem k této podmínce pokusů měření, plyny a minerály obsažené ve vodě by mohly mít za následek superpozici procesů odplynění a prostřednictvím skutečné kavitace by pak nebyly bubliny později vůbec detekovatelné (viditelné). Zajímavostí je, že voda uvnitř lidských tukových buněk rozhodně obsahuje rozpuštěné plyny. Jak tedy může někdo prokázat existenci fenoménu kavitace v buňce?

Trh s kavitacemi praská

Formace bubliny ve vodném prostředí je dle základních přírodních věd označována jako nepravá neboli jako stabilní kavitace. Na základě fyziky musí být jasně odlišena od pravé kavitace díky faktu, že vzniklé bubliny nemohou kolabovat (prasknout) samovolně, jejich energetická hodnota je nízká, a proto se rozloží nebo pomalu rozpustí v prostředí. To nemůže mít vliv na tukovou buňku!
Abychom byly přesní, měli bychom používat spíše rozdělení na kavitaci vaporizační a odplyňovací kavitaci, jejichž fyzikální vlastnosti a vliv na destrukci buněk jsou očividně rozdílné.
Musíme porozumět těmto souvislostem, protože otázka kavitace se stává čím dál palčivější a trh s kavitačními přístroji se plní a praská.
Extrémně vysoké tlaky plynoucí z tryskající kolabující bubliny (Obrázek 1) pravé kavitace nelze sledovat u kvazi-kavitací nebo nepravých, stabilních kavitací. Kavitace následující vaporizaci molekul vody jednoduše vykazuje vyšší tlaky a je tedy schopná způsobit trysk během spontánního kolapsu (prasknutí). Narozdíl od toho, bubliny stabilní kavitace mají značně nižší rychlost a vykazují nižší stupeň energie. V důsledku toho je poškození tkáně způsobené stabilní kavitací vysoce nepravděpodobné.

To lze vyjasnit, pokud celou problematiku vyjádříme v číslech:

Herbert a spol. popsal v roce 2006 minimální (!) tlaky mezi -26 Mpa a -17 Mpa ( -260 bar a -170 bar) a zároveň odkázal na jejich metaldehyd- analýzu v již existujících publikacích, jejichž výsledky rozlišují tlaky -16 Mpa (Berthelot metoda) a -140 Mpa (inkluzní metoda).
Musíme mít na paměti, že vysokoenergetické kavitační bubliny, které kolabují, mohou mít za následek vznik vysokoenergetického mikroskopického trysku. Co se to týká lékařskýchtechnických aplikací, tento efekt je v konečném důsledku nevítaný, vedlejší, protože způsobuje nepříznivé účinky ničení tkáně. s ohledem na standardní předpisy a povolovací kritéria by měla být, dle vyjádření autora, z povolovacích certifikátů vyjmutá.

P.S. DLE POSLEDNÍCH INFORMACÍ BYLA V NĚMECKÉ SPOLKOVÉ REPUBLICE OFICIÁLNĚ TZV. ULTRAZVUKOVÁ NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE VYJMUTA Z OFICIÁLNÍCH POVOLOVACÍCH CERTIFIKÁTŮ A JAKO TAKOVÁ JE ZAKÁZÁNA